KOMINY   DESKI KOMPOZYTOWE   MURKI   KONTAKT
 Polityka Cookies


I. DEFINICJE

1. Administrator – Firma KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka
2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach,
za pośrednictwem których Użytkownik korzysta
ze strony internetowej Administratora.
3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie,
za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego
zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną,
lub z którym zawarta może być Umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony
internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies
wykorzystywane są w celach właściwej
optymalizacji działania strony internetowej,
a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika
strony internetowej rozpoznając urządzenie,
dzięki czemu strona internetowa
wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany
do indywidualnych preferencji Użytkownika.
4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania
są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
korzystających ze strony internetowej Administratora.
Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników
niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane
na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia.
Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA
LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia
lub wyłączenia dostępu plików Cookies
do swojego urządzenia. W przypadku
skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu
będzie możliwe poza funkcjami, które
ze swojej natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie
zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania
oraz uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień,
o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej,
bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili
usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies,
może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Administratora

Kontakt