KOMINY   DESKI KOMPOZYTOWE   MURKI   KONTAKT
 Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z naszą współpracą,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli
kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe,
poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Wam to ustalić.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOM-SYSTEM Krzysztof Ciećka
z siedzibą przy ul. ks. Koziełka 108A, w Knurowie (kod pocztowy: 44-190),
NIP 9
69-085-90-40.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług,
prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej,
obsługi reklamacji, obsługi promocji, celem wykonania obowiązków prawnych,
w tym podatkowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
• art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji
łączącej nas umowy.
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków
na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów
oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

5. Pan/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do konkretnego przetwarzania danych, m.in. wynikających z obowiązków księgowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych
w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kontakt